วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562


     Name : Rungsima Boonrunerit 
      Nickname : Ploy
      School : Wangklaikangwon Industrial and Community Education  College
      Class : Vocational Certificate